Đang gửi...

Phân Khoáng Silic - Chiết Suất Từ Mỏ Khoáng

Phân Khoáng Silic - Chiết Suất Từ Mỏ Khoáng

Phân Khoáng Silic - Chiết Suất Từ Mỏ Khoáng

Giá: Liên hệ

Phân khoáng Silic giúp tăng năng suất cây trồng ít nhất từ 20% trở lên cho tất cả các loại cây trồng.

Số lượng

Thêm vào giỏ hàng
Thông tin chi tiết

Lợi ích trực tiếp (nhìn thấy)

 • Phân khoáng Silic giúp tăng năng suất cây trồng ít nhất từ 20% trở lên cho tất cả các loại cây trồng.

 • Phân bón silic làm cứng cây xanh lá, dầy lá, đẻ nhánh khỏe, rễ khỏe.

 • Giúp đậu hoa, đậu quả cao. 

Sản phẩm khác

 • Hội nông dân tỉnh Lạng Sơn

  Hội nông dân tỉnh Lạng Sơn

 • Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam

  Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam

 • UB Mặt Trân Tổ Quốc Tỉnh Bắc Ninh

  UB Mặt Trân Tổ Quốc Tỉnh Bắc Ninh

 • Hội Phụ Nữ tỉnh Bắc Ninh

  Hội Phụ Nữ tỉnh Bắc Ninh

 • Trung tâm khuyến nông Quốc Gia

  Trung tâm khuyến nông Quốc Gia