Đang gửi...

Chủ vườn bưởi Nguyễn Hải Sơn tin dùng sản phẩm phân silic Tân Phát Bắc Giang cho vườn bưởi của mình

 • Địa chỉ: Đồng bưởi, xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ, Tp. Hà Nội Địa chỉ: Đồng bưởi, xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ, Tp. Hà Nội
 • Với diện tích 10.000 m2 Với diện tích 10.000 m2
 • Tuổi Cây: 12 Tuổi Tuổi Cây: 12 Tuổi
 • Giống bưởi diễn tôm vàng Giống bưởi diễn tôm vàng

Mục khác

 • Hội nông dân tỉnh Lạng Sơn

  Hội nông dân tỉnh Lạng Sơn

 • Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam

  Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam

 • UB Mặt Trân Tổ Quốc Tỉnh Bắc Ninh

  UB Mặt Trân Tổ Quốc Tỉnh Bắc Ninh

 • Hội Phụ Nữ tỉnh Bắc Ninh

  Hội Phụ Nữ tỉnh Bắc Ninh

 • Trung tâm khuyến nông Quốc Gia

  Trung tâm khuyến nông Quốc Gia