Đang gửi...

Đánh giá kết quả mô hình sử dụng phân trung lượng silic silicon dioxide (dạng viên) trên cây lúa

Tại xã Cách Bi (Quế Võ), Công ty TNHH Tân Phát (Bắc Giang) tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả sử dụng phân trung lượng silic silicon dioxide (dạng viên) trên cây lúa.

Đại biểu thăm quan mô hình sử dụng phân trung lượng silic silicon dioxide (dạng viên) trên cây lúa tại thôn Mai Cương, xã Cách Bi (Quế Võ).

Đây là vụ thứ hai, Công ty TNHH Tân Phát (Bắc Giang) xây dựng mô hình sử dụng phân trung lượng silic silicon dioxide (dạng viên) trên cây lúa tại xã Cách Bi với diện tích xấp xỉ 30 ha. Phân trung lượng silic silicon dioxide (dạng viên) là phân bón có tỷ lệ silic hữu hiệu từ 20 đến 28% giúp cứng cây, xanh lá, khử chua đất có axit và khử độc cho đất.

Thực tế thâm canh trong cùng điều kiện canh tác, mô hình sử dụng phân trung lượng silic silicon dioxide (dạng viên) giúp cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, lá có màu xanh vàng, số dảnh hữu hiệu và tỷ lệ hạt mẩy cao, tăng khả năng chống chịu của cây khi gặp điều kiện bất lợi. Năng suất ước đạt 230- 240kg/sào (tương đương gần 65 tạ/ha), qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích.

Các đại biểu dự hội thảo đều đánh giá cao hiệu quả sử dụng phân trung lượng silic silicon dioxide (dạng viên) trên cây lúa, đồng thời đề nghị Công ty tiếp tục mở rộng mô hình trong các vụ tiếp theo.

 

Tuấn Anh-Nguồn: Báo BN

Mục khác

 • Hội nông dân tỉnh Lạng Sơn

  Hội nông dân tỉnh Lạng Sơn

 • Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam

  Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam

 • UB Mặt Trân Tổ Quốc Tỉnh Bắc Ninh

  UB Mặt Trân Tổ Quốc Tỉnh Bắc Ninh

 • Hội Phụ Nữ tỉnh Bắc Ninh

  Hội Phụ Nữ tỉnh Bắc Ninh

 • Trung tâm khuyến nông Quốc Gia

  Trung tâm khuyến nông Quốc Gia