Đang gửi...

Triển khai các mô hình trình diễn sản xuất lúa vụ Mùa 2019

Vụ Mùa 2019, ngành Nông nghiệp phối hợp với các địa phương triển khai các mô hình trình diễn sản xuất giống lúa năng suất, chất lượng cao, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ với tổng diện tích gần 200ha. Đến nay, các giống lúa tại các mô hình đều sinh trưởng, phát triển tốt.

Các trà lúa Mùa của xã Phú Lâm, huyện Tiên Du đang sinh trưởng, phát triển tốt.

Trong đó, Trung tâm Khuyến nông tỉnh xây dựng các mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, tại huyện Thuận Thành trên diện tích 5ha; sản xuất giống lúa chất lượng cao HDT 10 gắn với tiêu thụ sản phẩm quy mô 20ha tại huyện Lương Tài và Tiên Du; mô hình ứng dụng mạ khay, cấy máy quy mô 25ha tại thành phố Bắc Ninh.
 
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các công ty giống cây trồng triển khai các mô hình lúa năng suất, chất lượng cao như TBR 279, VNR20, VRDC1246, nếp Lã Vọng… với tổng diện tích 37,5ha.
 
Ngoài ra, Công ty CP Giống cây trồng Bắc Ninh xây dựng mô hình sản xuất lúa siêu nguyên chủng như: Bắc Thơm số 7, lúa nếp PD2, BM9603, Bao thai lùn… trên diện tích 98ha tại các huyện, thị xã, thành phố.
 
Theo Sở Nông nghiệp&PTNT, vụ Mùa năm 2019, toàn tỉnh gieo cấy được gần 33.000ha lúa, trong đó lúa chất lượng cao chiếm 62,3% tổng diện tích. Toàn tỉnh cũng đã cung ứng kịp thời 230 tấn thóc giống các loại và tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăm sóc, bảo vệ các giống lúa mới cho nông dân.

 

Nguồn: bacninh.gov.vn

Mục khác

 • Hội nông dân tỉnh Lạng Sơn

  Hội nông dân tỉnh Lạng Sơn

 • Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam

  Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam

 • UB Mặt Trân Tổ Quốc Tỉnh Bắc Ninh

  UB Mặt Trân Tổ Quốc Tỉnh Bắc Ninh

 • Hội Phụ Nữ tỉnh Bắc Ninh

  Hội Phụ Nữ tỉnh Bắc Ninh

 • Trung tâm khuyến nông Quốc Gia

  Trung tâm khuyến nông Quốc Gia